February 5, 2008

Dam dam da dam - dam dam da dam!


Det er vel strengt tatt ikke mulig å komme utenom bloggen med denne nyheten. Hvorvidt det er noen som leser denne bloggen som allerede ikke har fått med seg denne nyheten er jeg usikker på. Jeg føler likevel at jeg har skrevet om såpass mye uviktig og viktig i denne bloggen at jeg vel må skrive om dette også. Uansett hvor isj og usj klisjé det er...Jeg er forlovet!!